Introductie

De afdeling Nefrologie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam organiseert jaarlijks de PD University. Het is een post-academische cursus die voor het eerst in 1993 is gegeven om nefrologen en nefrologen in opleiding up-to-date kennis te laten nemen van de relevante theoretische en praktische aspecten van Peritoneale Dialyse. Tijdens de opleiding in de Nefrologie is de aandacht voor deze nierfunctie vervangende behandeling beperkt en is het aantal peritoneale dialyse patienten dikwijls zo gering, dat de ervaring in de dagelijkse zorg voor deze patienten tekort kan schieten.

De PD University bestaat uit een basic- en een advanced course. De basic course is gericht op nefrologen in opleiding en duurt drie dagen, gevolgd door een terugkom dag een half jaar later. Het doel van de cursus is om de NIOs dusdanig vertrouwd te maken met alle relevante aspecten van peritoneale dialyse dat zij de patientenvoorlichting over, en de behandeling met deze vorm van dialyse zonder remmende onzekerheden zelfstandig kunnen uitvoeren en zich vertrouwd voelen met eventuele complicaties en de behandeling daarvan, waardoor zij na hun opleiding tot internist- nefroloog zelfstandig leiding kunnen geven aan een afdeling voor peritoneale dialyse.

Gedurende het blok van drie dagen ontvangen de deelnemers onderwijs in alle relevante aspecten van PD, zowel theoretisch als praktisch. Sommige lessen zijn interactief, maar ook in de anderen wordt discussie met de deelnemers sterk gestimuleerd. De nadruk ligt op pathofysiologische achtergronden, toegang tot de buikholte, peritonitis en andere infectieuze en niet-infectieuze complicaties, adequaatheid, meting van peritoneaal transport, ultrafiltratie falen, automatische peritoneale dialyse, dialyse vloeistoffen en lange termijn PD.

Presentatie van casuistiek door de deelnemers gevolgd door een discussie in de groep, vormt een integraal onderdeel van de cursus. De deelnemers worden sterk gestimuleerd een casus voor de groepsdiscussie tevoren in te dienen als een power-point bestand. Het hoeven geen “witte raven” te zijn. Juist allerdaagse ervaringen met patienten problematiek lenen zich vaak goed voor een discussie in en met de groep. Tijdens de terugkom dag kunnen de deelnemers reflecteren op hun ervaringen van de laatste zes maanden en vindt een up-date plaats van nieuwe ontwikkelingen, deels op basis van de literatuur. Bij de evaluatie vonden alle deelnemers aan de basic course dat zij waardevolle informatie hadden ontvangen en driekwart zag mogelijkheden haar/zijn patientenzorg te verbeteren.

Voor nefrologen die reeds in het verleden kennis over theoretische en praktische aspecten van PD hebben verworven en PD al of niet in in hun dagelijke praktijk toepassen, is voor 2021 een ééndaagse opfris cursus voorzien: de advanced course. Hierin zal een overzicht worden gegeven over behandeling van complicaties, adequaatheids aspecten en de resultaten en bedreigingen van lange termijn PD. Ook bestaat de mogelijkheid interessante of moeilijke patientenproblemen te bediscussieren.

De data voor de basic course zijn 6 t/m 8 april 2021 en 19 november en voor de advanced course 18 november.

Voor de PDU Advanced Course zijn accreditatiepunten aangevraagd.

De docenten inclusief ikzelf kijken ernaar uit u in Amsterdam te ontmoeten en onze kennis en ervaringen met u te delen.

Prof. dr. Raymond T. Krediet,
Hoogleraar nefrologie, emeritus